โปรโมชั่น!! ผ่อนชำระสินค้าเริ่มต้นที่ 0%

Terms & Condition

นโยบายการยกเลิกและคืนสินค้า

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • คุณสามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อได้ เฉพาะในกรณีที่สินค้ายังไม่ได้ส่งออก
 • หากต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีค่าธรรมเนียมการดำเนินการ [300 บาท ต่อ 1 รายการ ]
 • ร้านค้าจะคืนสินค้าหลังจากหักค่าธรรมเนียมการดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชี โดยมีชื่อผู้สั่งซื้อเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 • แจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

  หากต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข [02-7455981] หรืออีเมล [webadmin@1deelert.com ] หรือคุณสามารถสร้างรายการจาก เมนู. [ยกเลิกคำสั่งซื้อ].

  นโยบายการคืนสินค้า

  เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับคุณ เมื่อคุณได้รับสินค้าแล้ว โปรดตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ หากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากร้านค้า คุณสามารถคืนหรือเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์.

  ขั้นตอนมีดังนี้:

  1. กรุณาติดต่อทางร้าน ในการคืนสินค้าภายใน [7] วันนับแต่วันที่ได้รับของ สินค้า (ส่งคืนพร้อมต้นทุนสินค้า)

  3. สินค้าที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับเมื่อได้รับสินค้าทั้งหมด เอกสารคู่มือและอุปกรณ์ครบ

  . แจ้งจะคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าตามที่ตกลง การคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ [1] ติดต่อ 02-7455981 หรือ Line ID : nuengdeelert

  เงื่อนไขการขอคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

 • ทางร้านจะเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่ต้นฉบับ สินค้าหมด ทางร้านยินดีคืนเงิน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงแทน

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  [www.1deelert.com] ขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายของเว็บไซต์ของร้านค้า เพื่อรักษา การรักษาความลับของข้อมูลลูกค้าหรือบุคคลใด ๆ ที่ได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านดังนี้

  สื่อสารกับลูกค้า

  ทางเว็บไซต์ [www.1deelert.com] จะติดต่อกลับทางอีเมล์และโทรศัพท์เท่านั้น จะพิจารณาติดต่อผ่าน email ก่อน ในหัวเรื่องของอีเมลจะแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง

  หากท่านต้องการติดต่อกลับไม่ว่าจะเกี่ยวกับสินค้าหรืออะไรก็ตามสามารถติดต่อเราได้ทาง "Contact ทางเพจเราหรือทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในทุกๆหน้าของเว็บไซต์ที่ท่านต้องการ ให้ติดต่อกลับภายใน 10 นาที

  เยี่ยมชมเว็บไซต์ [www.1deelert.com] คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ [www.1deelert.com] เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ค้าโดยไม่มีคุณ ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณกับเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากทางร้าน ท่านสามารถ ลงทะเบียนตามที่ร้านค้ากำหนด คุณสามารถยกเลิกการสมัครได้โดยส่งอีเมลไปที่ [webadmin@1deelert.com]

  เว็บไซต์ของร้าน เว็ปไซด์มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผู้ค้าอาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ในการรวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเว็บ ของผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของร้าน ทางร้านจะใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่รวบรวมได้คือ (1) วันที่และเวลาที่เข้าชมเว็บไซต์ 2) การดูหน้าเว็บ 3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม 4) ประเภทการเรียกดู 5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ 6) เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านค้า] [www.1deelert.com] อาจตรวจสอบพฤติกรรมการท่องเว็บ ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์และใช้งาน บริการต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ ผู้ค้าอาจใช้ระบบ "คุกกี้" เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ระบบ "คุกกี้" คือข้อมูลที่ส่งจากเว็บไซต์ ไปที่ คอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เยี่ยมชมกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านค้า "คุกกี้" คือ กำหนดโดยเว็บไซต์ของร้านค้า ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังนี้

 • หมายเลขไอพี (IP Address)
 • ประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้เข้า
 • เยี่ยมชมหน้าเว็บ
 • เวลาเข้าใช้ • เว็บไซต์ที่อ้างอิงถึง เว็บของผู้ค้า (เว็บไซต์อ้างอิง)]
 • การรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของเว็บไซต์ [www.1deelert.com] จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ การดำเนินงานของร้านค้า และถูกกฎหมายเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพบริการและใช้เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ บริการและข้อเสนอพิเศษให้ดีกว่าเดิมซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ข้อมูลลูกค้า จะไม่ถูกนำมาใช้ รวบรวม หรือเก็บรักษาไว้เพื่อจุดประสงค์ที่ไม่เหมาะสม

  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ร้านค้า หากคุณต้องการรวบรวมข้อมูลโดยไม่มีจุดประสงค์ดังกล่าว ให้ ผู้ค้าจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการขอข้อมูลโดยตรงจากคุณ

  หากคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ผ่านขั้นตอนการสมัคร

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ที่อยู่
 • อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสาร
 • เป็นต้น (โปรดระบุ)
 • ไปยังเว็บไซต์ของร้านค้าตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือธุรกรรมใดๆ ข้อมูลของคุณไปยังเว็บไซต์ของร้านค้า และผู้ค้าจะเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของร้านค้าจะถูกรวบรวมและบำรุงรักษาในช่วงเวลาของร้านค้าและคุณยังคง ให้การติดต่อทางธุรกิจตอบคำถามของคุณหรือสำหรับความต้องการติดตามและติดตามการโต้ตอบระหว่าง ลูกค้าและพนักงานร้าน ในส่วนที่สงสัยว่าแก้ไขแล้วหรือยัง

  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  เว็บไซต์ [www.1deelert.com] จะไม่ส่งหรือขายส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลให้กับบุคคลที่สามอื่น ๆ สำหรับ วัตถุประสงค์ของการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรอื่น เว้นแต่: 1. คุณได้ร้องขอและ อนุญาตเว็บไซต์ของร้านค้า หรือ 2. ข้อมูลที่ส่งต่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการประสบความสำเร็จ การเริ่มต้นการทำธุรกรรมของคุณ หรือ 3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือตามที่ .ต้องการ กฎหมาย เช่น เว็บไซต์ [www.1deelert.com] อาจถูกขอให้ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ . ของผู้ค้า ลูกค้าตามคำสั่งศาลหรือหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจทางกฎหมาย ในกรณีนี้ เว็บไซต์ [www.1deelert.com] จะติดต่อคุณล่วงหน้าเสมอ

  เว็บไซต์ [www.1deelert.com] อาจทำข้อตกลงกับบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการฝ่ายบุคคล (บุคคลภายนอก) ถึง พัฒนาและบำรุงรักษาระบบอีคอมเมิร์ซของผู้ค้า และเพื่อจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของ ร้านค้า ซึ่งบุคคลภายนอกที่มาดำเนินการให้ร้านค้า หรือมากระทำการแทนพ่อค้าต้องยินยอม รักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ [www.1deelert.com] คือ ยังเก็บเป็นความลับ ต้องผูกพันด้วย กฎหมายที่ใช้บังคับ เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ [www.1deelert.com] ได้รับการว่าจ้าง องค์กรอื่นใด มาสนับสนุน บริการของทางร้าน. องค์กรเหล่านั้นต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานการรักษาความลับของร้านอีกด้วย

  ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

  เว็บไซต์ [www.1deelert.com] รักษามาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดสำหรับ วัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

  Maintaining the Accuracy of Information The

  เว็บไซต์ [www.1deelert.com] มีขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามมาตรฐานธุรกิจ นอกจากนี้ทางร้านยังมี กระบวนการแก้ไขข้อมูลที่ผิด ตามคำขอของคุณได้เช่นกัน คุณสามารถแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยวิธีการดังต่อไปนี้ [อธิบาย]

  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

  เว็บไซต์ [www.1deelert.com] มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลทั้งในการเขียนโปรแกรมทางเทคนิคและการตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ


  นโยบายการแก้ไขข้อร้องเรียน

  นโยบายการแก้ไขข้อร้องเรียน

  มาตรการป้องกันและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำการโดยสุจริต [www.1deelert.com] will ปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้บริการข้อมูลได้ และการรักษา ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับ เฉพาะผู้รับผิดชอบในการสอบสวนเท่านั้น ข้อร้องเรียนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อเก็บข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะเป็น a เปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

  การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

  [www.1deelert.com] จะพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ ข้อร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม [www.1deelert.com] จะติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ ดิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ฝ่ายปฏิบัติการทราบ ส่งผลภายในระยะเวลาอันสมควรแก่ผู้ร้องเรียน ไม่คิดเงิน

  ช่องร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียนพร้อมทั้งชื่อ ที่อยู่ และ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งไปที่ [เว็บไซต์ของคุณ] ได้ 3 วิธี:

  วิธีที่ 1 ส่งทางไปรษณีย์

  วิธีที่ 2 ส่งทางไปรษณีย์ผ่านอีเมล: อีเมลของ webadmin@1deelert.com

  วิธีที่ 3 ติดต่อผ่าน [เว็บไซต์ : www.1deelert.com]

  ช่องทางการระงับข้อพิพาทตามกลไกภายนอก

  หากกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยผู้ดำเนินการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ภายนอกได้ ช่องทางที่ลูกค้าสามารถระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

  โทร. 0-2547-5960, โทรสาร. 0-2547-5973 (ฝ่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

  อีเมล : e-commerce@dbd.go.th